Ja a Vy

Od buka do buka

Od buka do buka

V tomto roku budeme platiť za vývoz komunálneho odpadu viac ako v minulom roku. Odpad sa bude vyvážať raz za 2 týždne, kým v minulom roku ho vyvážali každý týždeň.

Nuž, modrania, zaplatíme viac peňazí za menej roboty a čo nevleze do smecáku skončí nékde v …… šak víte kde. Najviac platíme za samotný vývoz odpadu, sú to náklady na pohonné hmoty, pracovnú silu, prevádzku smetiarskeho auta. Keď sa bude vyvážať o 50% menej tak by sme mali aj o 50% menej platiť.

V januárových Modranských zvestiach napísala pani Čechová, že mesto dopláca 30.000 € ročne na manipuláciu s odpadom. Ak sa bude vyvážať odpad o 50% menej táto suma bude menšia okrem toho rozpočet mesta je prebytkový, s prebytkom 100.000 €, takže mesto to môže zaplatiť.

Jánošík, keď rozdával plátno chudobným tak ho meral od buka do buka. Pán primátor a poslanci mestského zastupiteľstva za Lepšiu Modru nám tak isto určili poplatok za komunálny odpad od buka do buka, bohužiaľ na rozdiel od Jánošíka nerozdávajú ale berú. A vraj Jánošík bol zbojník.

Ivan Bojkovský

Pridaj komentár