Ja a Vy

Tento rok sme strážili vinohrady aj v Modre

Ak sa spomenie medzi rečou v našom meste vinohrad, ihneď každého vinára a vinohradníka napadne jeden pojem: nikdy nekončiaca práca a drina, ktorá začína v januári, rezom viniča a často končí pár dní pred Štedrým dňom pretáčaním prvých mladých vín. Počas tohto „medziobdobia“, kedy sa vykonávajú agrotechnické práce na vinici sa každý väčší či menší vinár vždy obáva najmä klimatických výkyvov.

Vinohrady sú ohrozované sprava – zľava a predovšetkým „zhora“ – či už výskytom hubovitých chorôb, nedostatkom vlahy, nadmernými zrážkami, krúpami – ľadovcom, poľovnou zverou /daniele a diviaky/ a v neposlednom rade náletmi celých kŕdľov škorcov obyčajných, ktoré sú na Slovensku chráneným druhom a na rozdiel od susednej Českej republiky nie je v čase od 1. septembra do 1. novembra ich odstrel povolený.  Škorce sa najmä po nežnej revolúcii, (vzhľadom na zmeny v legislatíve a nezáujem mladej generácie o prácu na pôde) výrazne premnožili. Dnes by sme mohli povedať, že svoje znalosti ako „čo najrýchlejšie obrať vinohrad a zatieniť aj samotné slnko“ vylepšili do čoraz sofistikovanejšej formy –  sú to skrátka skvelí taktici a odvekí nepriatelia vinohradníkov.

Podľa nášho predsedu Vincka Jakubca, pri „oberaní“ vinohradov pracujú rozčlenení na tri skupiny – prvá lieta a stráži, druhá zráža bobuľky na zem a tá tretia ich zobe rýchlosťou svetla, pri tejto činnosti sa samozrejme aj „prestriedajú“.

Za prvej republiky bol ich odstrel zákonom povolený: kde sú tie časy dávne,  keď sa postrelený škorec zavesil za nohu na drôtenku a svojím kvílením odplašil všetkých ostatných? Dnes je IN všetko chrániť a to často nezmyselným spôsobom, ktorý vedie k premnoženiu viacerých živočíšnych druhov, medzi inými aj spomínaných škorcov. Škorce doslovne za pár minút dokážu zanechať paseku na celých hektároch viníc a celoročná námaha a úroda zmizne vinárovi doslovne pred očami. Forma ochrany proti ich „atakom“ je rôzna: rozvinutím ochranných sietí, plašením hlukom, /na opakujúci zvuk si často zvyknú a potom ho ignorujú/ alebo aj inštalovaním bidiel pre dravce, ktoré sú pre škorca prirodzeným nepriateľom.

Vzhľadom na enormné škody, ktoré páchajú tieto novodobé „kamikadze“ na modranských vinohradoch sa spolok Vincúr rozhodol, že tento rok sa bude aspoň časť viníc chrániť a to osobou k tomu povolanou:  strážnikom, profesionálnym poľovníkom pánom Rudolfom Dubanom. Pán Duban výstražnou streľbou odháňal gigantické kŕdle škorcov a tieto si následne márne mohli brúsiť zuby na sladkasté bobuľky a to v lokalite Horné a Dolné Fertále a v lokalite Hliny. Pán Duban počas mesiacov september až október tohto roku najazdil cez 2000 km a vystrieľal viac ako 2500 nábojov čím zachránil úrodu na viac ako 50-tich hektároch vinohradov v týchto lokalitách.

Ďakujeme týmto najmä vinohradníkovi a vinárovi Ivanovi Čistému, ktorý nezištne sprostredkoval tieto služby pre viacerých vinohradníkov a tiež mestu Modra, ktoré poskytlo dotáciu vo výške 400,- € na stráženie vinohradov. Ďakujeme tiež všetkým vinohradníkom, ktorí individuálne prispeli pánovi Dubanovi na „antiškorcovú kampaň“.

Apelujeme tiež v mene predsedníctva spolku Vincúr na vlastníkov neobrobených viníc – tzv. pustákov v katastrálnom území Modra, aby si títo vstúpili do svedomia a začali sa o svoju pôdu v čo najkratšom čase aktívne starať, pretože v Modre je viac ako 400 ha pustákov, ktoré nielenže hyzdia charakter modranského chotára, ale sú zdrojom obživy pre poľovnú zver, ktorá sa namiesto svojho prirodzeného útočiska v lese utieka práve do týchto zanedbaných viníc. Ako sa hovorí, jedna lastovička ešte jar nerobí, a aj z tohto dôvodu spolok Vincúr uvažuje v nasledujúcom roku so strážením vinohradov a to v ešte väčšom rozsahu ako tohto roku tak, aby nevyšla celoročná úmorná práca na vinici nazmar a každý vinohradník mohol v pokoji obrať svoju vysnívanú úrodu.

Pridaj komentár